Riversamenti videocassette dai seguenti formati:

RIVERSAMENTO VHS SU DVD MILANO

RIVERSAMENTO NASTRI MILANO

RIVERSAMENTO CASSETTE MILANO

RIVERSAMENTO MINI DV SU DVD MILANO

Riversamento su Disco DVD

Acquisizione con Schede Canopus 

Creazione file Digitali AVI,MOV,Mpeg2 ecc.

- U Matic U-Matic

-BETACAM SP

-HDV

-DVCAM

-MINI DV MINIDV

-MICROMV

-SVHS

-SVHSc

-VHS

-VHSc

-VIDEO 8

-HI8

-DIGITAL 8

-BETAMAX

-VIDEO 2000

 

CONVERSIONE VIDEOCASSETTE IN DVD MILANO